Hướng dẫn một số cách sử dụng wiki

Topic này là nơi hướng dẫn cùng như chia sẻ, hỏi đáp chung về các vấn đề sử dụng wiki.

Các topic cần chú ý:

Cẩm nang dành cho bạn đọc (có 1 số hướng dẫn giúp tận dụng Higashi wiki hiệu quả ở đây): http://higashi.wikia.com/wiki/C%E1%BA%A9m_nang_Higashi_(D%C3%A0nh_cho_b%E1%BA%A1n_%C4%91%E1%BB%8Dc)

Chèn Emoticon: http://higashi.wikia.com/wiki/Thread:31187

Cách up bản dịch từ Word, các web khác sang trang Higashi wiki:

+ Maththunder: http://higashi.wikia.com/wiki/Thread:29706

+ Daicasuperman: http://higashi.wikia.com/wiki/Thread:26645

Upload Hình minh họa hàng loạt: http://higashi.wikia.com/wiki/Thread:12950

Các dạng code thường dùng trên wiki: http://higashi.wikia.com/wiki/Thread:31192

Thông báo các tính năng mới update cho trang Higashi wiki: http://Higashi.wikia.com/wiki/Thread:29062