FANDOM


{{#vardefine:statA|style="display:block; text-align:center; clear:both; width:600px; height: 35px; margin: 0 auto; -moz-border-radius:5px 5px 0px 0px; -webkit-border-radius:5px 5px 0px 0px; border-radius: 5px 5px 0px 0px; -webkit-box-shadow: 0 1px 0 0 rgba(255,255,255,0.5) inset; -o-box-shadow: 0 1px 0 0 rgba(255,255,255,0.5) inset; box-shadow: 0 1px 0 0 rgba(255,255,255,0.5) inset; border: 1px solid #BFEECE; color: #70892b; background-color: #BFEECE; -moz-text-shadow: 0px 1px rgba(255,255,255,0.3); text-shadow: 0px 1px rgba(255,255,255,0.3);"}}{{#vardefine:statAh|style="color:#366f11; font-weight: bold; margin: 0.5em; display:inline-block;"}}{{#vardefine:statAt|style="color:#366f11; font-style: italic; margin: 0.5em; display:inline-block;"}}{{#vardefine:statI|style="display:block; text-align:center; clear:both; width:600px; height: 35px; margin: 0 auto; -moz-border-radius:5px 5px 0px 0px; -webkit-border-radius:5px 5px 0px 0px; border-radius: 5px 5px 0px 0px; -webkit-box-shadow: 0 1px 0 0 rgba(255,255,255,0.5) inset; -o-box-shadow: 0 1px 0 0 rgba(255,255,255,0.5) inset; box-shadow: 0 1px 0 0 rgba(255,255,255,0.5) inset; border: 1px solid #EDEDED; color: #c2721b; background-color: #EDEDED; -moz-text-shadow: 0px 1px rgba(255,255,255,0.2); text-shadow: 0px 1px rgba(255,255,255,0.2);"}}{{#vardefine:statIh|style="color:#432c12; font-weight: bold; margin: 0.5em; display:inline-block;"}}{{#vardefine:statIt|style="color:#432c12; font-style: italic; margin: 0.5em; display:inline-block;"}}{{#vardefine:statS|style="display:block; text-align:center; clear:both; width:600px; height: 35px; margin: 0 auto; -moz-border-radius:5px 5px 0px 0px; -webkit-border-radius:5px 5px 0px 0px; border-radius: 5px 5px 0px 0px; -webkit-box-shadow: 0 1px 0 0 rgba(255,255,255,0.5) inset; -o-box-shadow: 0 1px 0 0 rgba(255,255,255,0.5) inset; box-shadow: 0 1px 0 0 rgba(255,255,255,0.5) inset; border: 1px solid #FFFAC2; color: #432c12; background-color: #FFFAC2; -moz-text-shadow: 0px 1px rgba(255,255,255,0.2); text-shadow: 0px 1px rgba(255,255,255,0.2);"}}{{#vardefine:statSh|style="color:#c2721b; font-weight: bold; margin: 0.5em; display:inline-block;"}}{{#vardefine:statSt|style="color:#c2721b; font-style: italic; margin: 0.5em; display:inline-block;"}}{{#vardefine:statH|style="display:block; text-align:center; clear:both; width:600px; height: 35px; margin: 0 auto; -moz-border-radius:5px 5px 0px 0px; -webkit-border-radius:5px 5px 0px 0px; border-radius: 5px 5px 0px 0px; -webkit-box-shadow: 0 1px 0 0 rgba(255,255,255,0.5) inset; -o-box-shadow: 0 1px 0 0 rgba(255,255,255,0.5) inset; box-shadow: 0 1px 0 0 rgba(255,255,255,0.5) inset; border: 1px solid #FFDCB5; color: #b52525; background-color: #FFDCB5; -moz-text-shadow: 0px 1px rgba(255,255,255,0.2); text-shadow: 0px 1px rgba(255,255,255,0.2);"}}{{#vardefine:statHh|style="color:#b52525; font-weight: bold; margin: 0.5em; display:inline-block;"}}{{#vardefine:statHt|style="color:#b52525; font-style: italic; margin: 0.5em; display:inline-block;"}}{{#vardefine:statC|style="display:block; text-align:center; clear:both; width:600px; height: 35px; margin: 0 auto; -moz-border-radius:5px 5px 0px 0px; -webkit-border-radius:5px 5px 0px 0px; border-radius: 5px 5px 0px 0px; -webkit-box-shadow: 0 1px 0 0 rgba(255,255,255,0.5) inset; -o-box-shadow: 0 1px 0 0 rgba(255,255,255,0.5) inset; box-shadow: 0 1px 0 0 rgba(255,255,255,0.5) inset; border: 1px solid #FFFAC2; color: black;background-color: gold; -moz-text-shadow: 0px 1px rgba(255,255,255,0.2); text-shadow: 0px 1px rgba(255,255,255,0.2);"}}{{#vardefine:statCh|style="color:black; font-weight: bold; margin: 0.5em; display:inline-block;"}}{{#vardefine:statCt|style="color:black; font-style: italic; margin: 0.5em; display:inline-block;"}}{{#vardefine:logo|style="float:left; padding: 0.3em; display:inline-block;"}}{{#vardefine:fb|style="display:block; text-align:center; clear:both; width:600px; height: 115px; padding:12px 0px; -moz-border-radius: 0px 0px 5px 5px; margin: 0 auto; -webkit-border-radius: 0px 0px 5px 5px; border-radius: 0px 0px 5px 5px; -moz-box-shadow: 0 1px 0 0 rgba(255,255,255,0.5) inset; -webkit-box-shadow: 0 1px 0 0 rgba(255,255,255,0.5) inset; -o-box-shadow: 0 1px 0 0 rgba(255,255,255,0.5) inset; box-shadow: 0 1px 0 0 rgba(255,255,255,0.5) inset; border: 1px solid #CCC; border-top: 0px !important; color: #666; background-color: white; -moz-text-shadow: 0px 1px rgba(255,255,255,0.2); text-shadow: 0px 1px rgba(255,255,255,0.2);"}}{{#vardefine:fbtable|style="margin:0 auto; max-width:550px;"}}{{#vardefine:fb1|style="text-align: center; font-size:0.9em; font-family:'Lucida Calligraphy';"}}

StalledACTIVE Project này liên tục được cập nhật

Fuyo mahou pic1

Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru (僕は異世界で付与魔法と召喚魔法を天秤にかける) là một bộ Light Novel viết bởi tác giả Yokotsuka Tsukasa và minh hoạ bởi Manyako (hoạ sĩ minh hoạ cho Strike the Blood ). Tác phẩm đã có 6 tập (229 chương WN) và vẫn đang tiếp tục.

Bản dịch được thực hiện theo bản tiếng Anh của Avertranslation.

Nội dung

Thanh niên bị triệu hồi đến thế giới khác cùng cả một ngọn núi. Đoạn còn lại thì---------tự nhìn hình mà cảm nhận =v=

Lịch sử

Bấm để xem
 • Ngày 18 tháng 05 năm 2016: Khởi động project
 • Ngày 18 tháng 05 năm 2016: Hoàn thành Chương 1
 • Ngày 19 tháng 05 năm 2016: Hoàn thành Chương 2+3
 • Ngày 20 tháng 05 năm 2016: Hoàn thành Chương 4
 • Ngày 21 tháng 05 năm 2016: Hoàn thành Chương 5
 • Ngày 22 tháng 05 năm 2016: Hoàn thành Chương 6
 • Ngày 23 tháng 05 năm 2016: Hoàn thành Chương 7
 • Ngày 24 tháng 05 năm 2016: Hoàn thành Chương 8
 • Ngày 25 tháng 05 năm 2016: Hoàn thành Chương 9
 • Ngày 27 tháng 05 năm 2016: Hoàn thành Chương 10+11
 • Ngày 28 tháng 05 năm 2016: Hoàn thành Chương 12
 • Ngày 29 tháng 05 năm 2016: Hoàn thành Chương 13
 • Ngày 30 tháng 05 năm 2016: Hoàn thành Chương 14
 • Ngày 31 tháng 05 năm 2016: Hoàn thành Chương 15
 • Ngày 03 tháng 06 năm 2016: Hoàn thành Chương 16
 • Ngày 02 tháng 07 năm 2016: Hoàn thành Chương 17+18
 • Ngày 03 tháng 07 năm 2016: Hoàn thành Chương 19
 • Ngày 05 tháng 07 năm 2016: Hoàn thành Chương 20
 • Ngày 06 tháng 09 năm 2016: Hoàn thành Chương 21


Tác phẩm Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru của Yokotsuka Tsukasa

Tập 1 - Toàn văn

Fuyo mahou pic1


Nhân sự

Translator + Editor: Kurosame Yato (solo) Sonako