FANDOM


{{#vardefine:statA|style="display:block; text-align:center; clear:both; width:600px; height: 35px; margin: 0 auto; -moz-border-radius:5px 5px 0px 0px; -webkit-border-radius:5px 5px 0px 0px; border-radius: 5px 5px 0px 0px; -webkit-box-shadow: 0 1px 0 0 rgba(255,255,255,0.5) inset; -o-box-shadow: 0 1px 0 0 rgba(255,255,255,0.5) inset; box-shadow: 0 1px 0 0 rgba(255,255,255,0.5) inset; border: 1px solid #BFEECE; color: #70892b; background-color: #BFEECE; -moz-text-shadow: 0px 1px rgba(255,255,255,0.3); text-shadow: 0px 1px rgba(255,255,255,0.3);"}}{{#vardefine:statAh|style="color:#366f11; font-weight: bold; margin: 0.5em; display:inline-block;"}}{{#vardefine:statAt|style="color:#366f11; font-style: italic; margin: 0.5em; display:inline-block;"}}{{#vardefine:statI|style="display:block; text-align:center; clear:both; width:600px; height: 35px; margin: 0 auto; -moz-border-radius:5px 5px 0px 0px; -webkit-border-radius:5px 5px 0px 0px; border-radius: 5px 5px 0px 0px; -webkit-box-shadow: 0 1px 0 0 rgba(255,255,255,0.5) inset; -o-box-shadow: 0 1px 0 0 rgba(255,255,255,0.5) inset; box-shadow: 0 1px 0 0 rgba(255,255,255,0.5) inset; border: 1px solid #EDEDED; color: #c2721b; background-color: #EDEDED; -moz-text-shadow: 0px 1px rgba(255,255,255,0.2); text-shadow: 0px 1px rgba(255,255,255,0.2);"}}{{#vardefine:statIh|style="color:#432c12; font-weight: bold; margin: 0.5em; display:inline-block;"}}{{#vardefine:statIt|style="color:#432c12; font-style: italic; margin: 0.5em; display:inline-block;"}}{{#vardefine:statS|style="display:block; text-align:center; clear:both; width:600px; height: 35px; margin: 0 auto; -moz-border-radius:5px 5px 0px 0px; -webkit-border-radius:5px 5px 0px 0px; border-radius: 5px 5px 0px 0px; -webkit-box-shadow: 0 1px 0 0 rgba(255,255,255,0.5) inset; -o-box-shadow: 0 1px 0 0 rgba(255,255,255,0.5) inset; box-shadow: 0 1px 0 0 rgba(255,255,255,0.5) inset; border: 1px solid #FFFAC2; color: #432c12; background-color: #FFFAC2; -moz-text-shadow: 0px 1px rgba(255,255,255,0.2); text-shadow: 0px 1px rgba(255,255,255,0.2);"}}{{#vardefine:statSh|style="color:#c2721b; font-weight: bold; margin: 0.5em; display:inline-block;"}}{{#vardefine:statSt|style="color:#c2721b; font-style: italic; margin: 0.5em; display:inline-block;"}}{{#vardefine:statH|style="display:block; text-align:center; clear:both; width:600px; height: 35px; margin: 0 auto; -moz-border-radius:5px 5px 0px 0px; -webkit-border-radius:5px 5px 0px 0px; border-radius: 5px 5px 0px 0px; -webkit-box-shadow: 0 1px 0 0 rgba(255,255,255,0.5) inset; -o-box-shadow: 0 1px 0 0 rgba(255,255,255,0.5) inset; box-shadow: 0 1px 0 0 rgba(255,255,255,0.5) inset; border: 1px solid #FFDCB5; color: #b52525; background-color: #FFDCB5; -moz-text-shadow: 0px 1px rgba(255,255,255,0.2); text-shadow: 0px 1px rgba(255,255,255,0.2);"}}{{#vardefine:statHh|style="color:#b52525; font-weight: bold; margin: 0.5em; display:inline-block;"}}{{#vardefine:statHt|style="color:#b52525; font-style: italic; margin: 0.5em; display:inline-block;"}}{{#vardefine:statC|style="display:block; text-align:center; clear:both; width:600px; height: 35px; margin: 0 auto; -moz-border-radius:5px 5px 0px 0px; -webkit-border-radius:5px 5px 0px 0px; border-radius: 5px 5px 0px 0px; -webkit-box-shadow: 0 1px 0 0 rgba(255,255,255,0.5) inset; -o-box-shadow: 0 1px 0 0 rgba(255,255,255,0.5) inset; box-shadow: 0 1px 0 0 rgba(255,255,255,0.5) inset; border: 1px solid #FFFAC2; color: black;background-color: gold; -moz-text-shadow: 0px 1px rgba(255,255,255,0.2); text-shadow: 0px 1px rgba(255,255,255,0.2);"}}{{#vardefine:statCh|style="color:black; font-weight: bold; margin: 0.5em; display:inline-block;"}}{{#vardefine:statCt|style="color:black; font-style: italic; margin: 0.5em; display:inline-block;"}}{{#vardefine:logo|style="float:left; padding: 0.3em; display:inline-block;"}}{{#vardefine:fb|style="display:block; text-align:center; clear:both; width:600px; height: 115px; padding:12px 0px; -moz-border-radius: 0px 0px 5px 5px; margin: 0 auto; -webkit-border-radius: 0px 0px 5px 5px; border-radius: 0px 0px 5px 5px; -moz-box-shadow: 0 1px 0 0 rgba(255,255,255,0.5) inset; -webkit-box-shadow: 0 1px 0 0 rgba(255,255,255,0.5) inset; -o-box-shadow: 0 1px 0 0 rgba(255,255,255,0.5) inset; box-shadow: 0 1px 0 0 rgba(255,255,255,0.5) inset; border: 1px solid #CCC; border-top: 0px !important; color: #666; background-color: white; -moz-text-shadow: 0px 1px rgba(255,255,255,0.2); text-shadow: 0px 1px rgba(255,255,255,0.2);"}}{{#vardefine:fbtable|style="margin:0 auto; max-width:550px;"}}{{#vardefine:fb1|style="text-align: center; font-size:0.9em; font-family:'Lucida Calligraphy';"}}

StalledACTIVE Project này liên tục được cập nhật

  • Date a Live ( Anime season 1)
  • Date a Live ( Anime season 2)
  • Date a Live (Movie 1)

Date A Live (デート・ア・ライブlà bộ Light Novel viết bởi Tachibana Koushi(橘公司), do Tsunako(つなこ) vẽ tranh minh họa, do Fujimi Shobo phát hành trên Fujimi Fantasia Bunko. Tập đầu tiên được phát hành vào tháng 3 năm 2011. Bộ Light Novel này đã chuyển thể thành 2 mùa Anime từ tháng 4 năm 2013:

- Season 1 được công chiếu vào tháng 4 năm 2013 (với 12 tập chuyển thế từ vol 1 đến vol 4).

- Season 2 được công chiếu vào tháng 4 năm 2014 (với 10 tập chuyển thế từ vol 5 đến vol 7).

- Movie 1 được công chiếu vào tháng 8 năm 2015 (với cốt truyện mới không có trong light novel)

Giới thiệu

Itsuka Shidou vốn là một học sinh trung học hết sức bình thường.

Cho đến một ngày, em gái cậu xuất hiện và bảo: "Em sẽ dạy anh cách tán gái để cứu thế giới."

Lịch sử cập nhật

Click

- 01/01/2013 : Project Khởi Động

- 08/08/2013 : Tập 1 Hoàn tất

- 24/02/2014 : Tập 2 Hoàn tất

- 21/08/2014 : Reboot Project

  • Update Minh họa cho các tập 3 >> 9
  • Update Mở đầu + Chương 1 Tập 8

- 24/08/2014 : Update Chương 2 Tập 8

- 05/09/2014 : Update Chương 3 Tập 8

- 07/09/2014 : Tập 10 Hoàn tất

- 17/09/2014 : Update Chương 4 Tập 8

- 29/09/2014 : Update Chương 6 Tập 11

- 30/10/2014 : Update Chương 7 Tập 11 (trước cả ENG) :v

- 01/11/2014 : Update Chương 8 Tập 11

- 14/11/2014 : Update Chương 9 Tập 11

- 22/11/2014 : Update Chương 5 Tập 8 —— Tập 8 Hoàn tất

- 23/11/2014 : Update Minh họa Tập 0, 7.5, 10.5 + Case 1,2,3 của Encore 1

- 25/11/2014 : Update Chương 6 Tập 9

- 26/11/2014 : Update Chương 7 Tập 9 + Mở đầu Tập 6

- 27/11/2014 : Update Chương 8 Tập 9

- 28/11/2014 : Update Chương 10 + Kết của Tập 11 —— Tập 11 Hoàn tất

- 29/11/2014 : Update Chương 9 Tập 9

- 30/11/2014 : Update Chương 10 + Kết của Tập 9 —— Tập 9 Hoàn tất

- 07/12/2014 : Update Chương 1 Tập 6

- 14/12/2014 : Update Chương 6 Tập 7.5

- 19/12/2014 : Update Chương 3 Tập 7.5

- 26/12/2014 : Update Chương 6 Tập 7 + Chương 4 Tập 7.5

- 29/12/2014: Update Chương 2 Tập 6

- 05/01/2015: Update Chương 3 Tập 6

- 06/02/2015: Update Chương 3 Tập 5

- 08/02/2015: Update Chương 4 Tập 6

- 10/02/2015: Update Chương 1 Tập 5

- 13/02/2015: Update Chương 1 Tập 3

- 14/02/2015: Update Chương 2 Tập 3

- 15/02/2015: Update Chương 3 Tập 3

- 16/02/2015: Update Chương 4 Tập 3

- 17/02/2015: Update Chương 5 Tập 3 —— Tập 3 Hoàn tất

- 18/02/2015: Update Chương 5 Tập 6 ——Tập 6 Hoàn tất

- 19/02/2015: Update Chương 7 >>> Kết Tập 4 ——Tập 4 Hoàn tất

- 01/03/2015: Update Chương 7 Tập 7

- 26/04/2015: Update Kết chương của Tập 7

- 06/05/2015: Update Chương 7 Tập 7 ——Tập 7 Hoàn tất

- 09/05/2015: Update Ngoại truyện Date A Akihabar: Yoshino

- 10/05/2015: Update Ngoại truyện Date A Akihabar: Kurumi

- 22/05/2015: Update hoàn tất Ratatoskr

- 20/06/2015: Update Case 1, 2, 3 của Encore 3

- 21/06/2015: Update Kết chương của Tập 5

- 21/06/2015: Update Mở đầu của Tập 12

- 21/07/2015: Update Chương 1 Tập 12

- 01/08/2015: Update Chương 4 Tập 5

- 05/08/2015: Update Chương 2 Tập 12

- 15/08/2015: Update chương Shidou Hunters của Encore 2

- 03/09/2015: Udate Chương 3 Tập 12

- 12/09/2015: Update chương Spirit King Game của Encore 2

- 03/10/2015: Update chương Kotori Mystery của Encore 4

- 04/10/2015: Update chương Mana Mission của Encore 4

- 10/10/2015: Udate Chương 4 Tập 12

...

- 28/03/2016: Update Mở đầu Tập 14

- 31/03/2016: Update Chương 1 Tập 14

- 03/04/2016: Update Chương 2 Tập 14

- 24/04/2016: Update Tập 13 Kết thúc

- 23/06/2016: Update Chương 4 Tập 13

- 10/07/2016: Update Chương 3 Tập 13

- 15/07/2016: Update Chương 5 Tập 13

- 10/09/2016: Update Chương 3 Tập 3

...

- 12/02/2017: Update Chương 5 và Kết chương Tập 12 ——Tập 12 Hoàn tất

Date A Live, tác giả Tachibana Koushi

(Lưu ý: Có những tên chương tiếng Anh, vì đó dụng ý của Tác giả nên sẽ được giữ nguyên)

Date A Live - Cốt Truyện Chính


Main Stories
Tohka's Arc
Yoshino's Arc
Kotori's Arc
Yamai's Arc
Miku's Arc
Natsumi's Arc
Origami's Arc
Shiori's Arc
Nia's Arc
Mukuro's Arc

Date A Live - Ngoại Truyện


Side Stories
Akihabara
Ratatoskr

Khảo sát hằng ngày của Ratatoskr


Zero
Encore
Others
(Waiting...)


Thư giãn

Bình chọn

Cô gái nào xứng đáng rước Shidou đào hoa nhà ta về?

Clip Quảng Cáo


Được thực hiện bởi sida - Lexus Liperty
.


Project Staff


Quy chuẩn dịch thuậtXưng hô + Thuật ngữ
(nên vào tham khảo trước khi bắt đầu tham gia Project)

Inactive

Hibiki3190 or hibiki3190

Perfectstrong

Lexus Liperty

Silver Eyes

Active

Houl.LITE

TL.BiDao

M.I.A

Oscar Cuong aka L4dys2d3lt4

Yamitohikari136

ShinwellJohnson

Dqt1995

Supporters: Wendy Luminated, Hyouku, Myname Isblue, & Kiv_x_Monster

K.I.A

Team Hako.re

theblues_dn a.k.a râu xanh

Haruaki Yachi a.k.a Kuro no Kenshi

Asakura Otome

Yui2401 a.k.a Râu Trắng

Chaosshadow

My2ndAngelic a.k.a xenonkms

Lexus Liperty (Editor)


Các tập Ngoại Truyện hiện đang trống, bạn nào có nhã ý muốn tham gia vào việc dịch các tập đó thì cứ tự nhiên nhé. -Hibiki3190-
Đề nghị tuyệt đối KHÔNG sử dụng bản dịch cho mục đích thương mại dưới mọi hình thức, đối vs cá nhân muốn đi in đơn lẻ nhằm sưu tầm đề nghị thêm Nguồn + Nhân sự đầy đủ.
Rất cám ơn các bạn đã đọc Date A Live.
Nhớ comment nhiều nhiều để ủng hộ các Dịch giả, bạn nhé.

Các tập đã xuất bản

Click